Dieta w IBS (Syndromie Jelita Drażliwego)

Pakiet skierowany jest do osób u których na podstawie wywiadu/badań rozpoznany został Syndrom Jelita Drażliwego.

IBS diagnozowany jest obecnie najczęściej na podstawie tzw. Kryteriów Rzymskich IV. Ważnymi cechami niezbędnymi do rozpoznania zaburzeń czynnościowych jest początek objawów od co najmniej sześciu miesięcy, występowanie objawów w ciągu ostatnich trzech miesięcy, objawy występujące minimum raz w tygodniu oraz niewystępowanie schorzeń organicznych.

Korzyści z zastosowania diety

Dieta jest jedną z głównych składowych leczenia IBS. Czas trwania leczenia oraz ustąpienie objawów zależy od wielu czynników, m.in. przyczyn dolegliwości, stanu Pacjenta.

Najlepsze rezultaty przynosi wprowadzenie zmian nie tylko w zakresie odżywiania, ale również trybie życia Pacjenta, w tym modyfikacji reakcji na stres. Z tego względu często polecane jest leczenie zarówno pod kątem dietetycznym jak również psychologicznym.

Co wchodzi w skład pakietu?Pakiet
podstawowy
Pakiet
poszerzony
Pierwsza konsultacja dietetyczna wraz z wywiadem
żywieniowo-zdrowotnym i analizą składu ciała
Konsultacja kontrolna wraz z analizą składu ciała (po jadłospisie)
Indywidualny jadłospisy na 2 tygodnie
(wersja pdf + dostęp poprzez aplikację na
telefon)
✔ ✔
Lista zakupów do każdego jadłospisu

Zalecenia dietetyczne oraz lista
zamienników


Kontakt mailowy z Twoim
dietetykiem przez okres trwania
pakietu


Cena410 zł770 zł*

*W przypadku pakietów możliwość rozłożenia na raty miesięczne