Polityka prywatności 

§1 Informacje ogólne

 1. W trosce o bezpieczeństwo Państwa danych osobowych opracowaliśmy System Ochrony Danych Osobowych, zgodny z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwane dalej „RODO“ oraz zgodny z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych, zwana dalej Ustawą.
 2. Administratorem Państwa danych osobowych (ADO) podanych bezpośrednio w formularzu kontaktowym, poprzez kontakt mailowy lub/i arkusz wywiadu online jest Barbara Dąbek, prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą: 

ProVip Barbara Dąbek, z siedzibą w: Polska, 51-669 Wrocław, ul. Dembowskiego 128/3, NIP: 8982173768, REGON: 022296118

Kontakt z administratorem jest możliwy również pod adresem kontakt@ukladaniediety.pl

3. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:

 1. Poprzez dobrowolne wprowadzenie w formularze informacyjne
 2. Poprzez zapisywanie w plikach końcowych pliki cookie(ciasteczka)
 3. poprzez gromadzenie logów serwera www przez operatora hostingowego funkcjonującego pod adresem www.home.pl i operatora płatności www.przelewy24.pl

§ 2 Gromadzenie i udostępnianie danych osobowych

 1. Serwis zbiera dane osobowe podane dobrowolnie przez użytkownika
 2. Serwis może zapisać ponadto informację o parametrach połączenia (oznaczanie czasu, adres IP)
 3. Dane podane w formularzach są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza. np. w celu realizacji zamówienia w sklepie internetowym (?), przygotowania porady dietetycznej lub planu dietetycznego (jadłospisu).
 4. Dane osobowe podlegają udostępnianiu wyłącznie w granicach prawnie dozwolonych.
 5. Dostęp do danych z formularzy posiadają podmioty techniczne odpowiedzialne za utrzymanie ciągłości działania Serwisu, które są pisemnie zobowiązane do zachowania poufności, dostawca usług księgowych, osoby które współpracują z nami na podstawie umów cywilnoprawnych
 6. Dane z formularzy w sklepie internetowym są przekazywane do operatora płatności online
 7. Dostęp do danych wrażliwych jakimi są informacje o stanie zdrowia, mogą mieć osoby współpracujące z Administratorem, które otrzymały od niego stosowne upoważnienie, w celu przygotowania zamówień w sklepie internetowym czy opracowania porady/planu dietetycznego
 8. Administrator może mieć obowiązek udzielania informacji zebranych przez Serwis upoważnionym organom na podstawie zgodnych  z prawem żądań w zakresie wynikającym z żądania.

§ 3 Cele i czynności przetwarzania

Zamówienia. Składając zamówienie, musisz podać dane niezbędne do realizacji zamówienia, takie jak imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do złożenia zamówienia.

Dane przekazane nam w związku z zamówieniem, przetwarzane są w celu realizacji zamówienia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), wystawienia faktury (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), uwzględnienia faktury w naszej dokumentacji księgowej (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz w celach archiwalnych i statystycznych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Dane o zamówieniach będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji zamówienia, a następnie do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy. Ponadto, po upływie tego terminu, dane nadal mogą być przez nas przetwarzane w celach statystycznych. Pamiętaj również, że mamy obowiązek przechowywać faktury z Twoimi danymi osobowymi przez okres 5 lat od końca roku podatkowego, w którym powstał obowiązek podatkowy.

W przypadku danych o zamówieniach nie masz możliwości sprostowania tych danych po realizacji zamówienia. Nie możesz również sprzeciwić się przetwarzaniu danych oraz domagać się usunięcia danych do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy. Podobnie, nie możesz sprzeciwić się przetwarzaniu danych oraz domagać się usunięcia danych zawartych w fakturach. Po upływie terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy możesz jednać sprzeciwić się przetwarzaniu przez nas Twoich danych w celach statystycznych, jak również domagać się usunięcia Twoich danych z naszej bazy.

W stosunku do danych o zamówieniach przysługuje Ci również prawo do przenoszenia danych, o którym mowa w art. 20 RODO.

Kontakt e-mailowy. Kontaktując się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej, w tym również przesyłając zapytanie poprzez formularz kontaktowy, w sposób naturalny przekazujesz nam swój adres e-mail jako adres nadawcy wiadomości. Ponadto, w treści wiadomości możesz zawrzeć również inne dane osobowe. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne, by nawiązać kontakt.

Twoje dane są w tym przypadku przetwarzane w celu kontaktu z Tobą, a podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, czyli Twoja zgoda wynikające z zainicjowania z nami kontaktu. Podstawą prawną przetwarzania po zakończeniu kontaktu jest usprawiedliwiony cel w postaci archiwizacji korespondencji na potrzeby wewnętrzne (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

Treść korespondencji może podlegać archiwizacji i nie jesteśmy w stanie jednoznacznie określić, kiedy zostanie usunięta. Masz prawo do domagania się przedstawienia historii korespondencji, jaką z nami prowadziłeś (jeżeli podlegała archiwizacji), jak również domagać się jej usunięcia, chyba że jej archiwizacja jest uzasadniona z uwagi na nasze nadrzędne interesy, np. obrona przed potencjalnymi roszczeniami z Twojej strony.

Komentarze. Jeżeli chcesz dodać komentarz na blogu, musisz wypełnić formularz i podać w nim swój adres e-mail oraz imię. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne, by dodać komentarz.

System komentarzy obsługiwany jest przez firmę Disqus Inc., 301 Howard Street, Suite 300, San Francisco, CA94105, USA. Disqus jest samodzielnym administratorem Twoich danych osobowych, a korzystanie z systemu odbywa się na podstawie akceptacji przez Ciebie regulaminu świadczenia usług przez Disqus.

Dane przekazane podczas dodawania komentarza wykorzystywane są w celu opublikowania komentarza na blog, a podstawą prawną ich przetwarzania jest Twoja zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) wynikająca z dodania komentarza.

Dane będą przetwarzane przez czas funkcjonowania komentarzy na blogu, chyba że wcześniej poprosisz o usunięcie komentarza, co spowoduje usunięcie Twoich danych z bazy.

W każdej chwili możesz sprostować swoje dane przypisane do komentarza, jak również zażądać ich usunięcia. Przysługuje Ci również prawo do przenoszenia danych, o którym mowa w art. 20 RODO. Uprawnienia te możesz realizować bezpośrednio w ramach swojego konta użytkownika w systemie Disqus.

§ 3 Zarządzanie danymi osobowymi

 1. Użytkownik ma prawo w dowolnym momencie do żądania dostępu do danych, ich modyfikacji, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia danych lub ich usunięcia. 
 2. Wszelkie polecenia dotyczące Państwa danych prosimy kierować mailowo na adres kontakt@ukladaniediety.pl lub listownie na adres siedziby firmy

§ 4 Składanie skarg i zażaleń

1.  W przypadku naruszenia w zakresie ochrony danych osobowych Użytkownik możesz złożyć skargę do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa) 

Lista organów nadzorczych dostępna jest pod linkiem http://ec.europa.eu/justice/article-29/structure/data-protection-authorities/index_en.htm.

§ 5 Okres przechowywania danych

Przechowujemy Twoje dane osobowe przez czas obowiązywania zawartej z Tobą umowy, a także po jej zakończeniu w celach:

 1. dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy,
 2. wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych,
 3. zapobiegania nadużyciom i oszustwom,
 4. statystycznych i archiwizacyjnych,
 5. maksymalnie przez okres 10 lat od dnia zakończenia wykonania umowy.

Dane osobowe przetwarzane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu przechowywane będą przez okres obowiązywania umowy lub do momentu wygaśnięcia plików cookies lub do momentu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, w zależności od tego, które z tych zdarzeń wystąpi wcześniej.

Dane osobowe przetwarzane na podstawie Twojej zgody będą przetwarzane przez okres trzech 3 lat od jej udzielenia albo do momentu cofnięcia zgody, w zależności od tego, które z tych zdarzeń nastąpi wcześniej.

§ 6 Małoletni

Witryny nie są przeznaczona dla dzieci. Osoby poniżej 18 roku życia nie mogą korzystać z Witryn. Nie gromadzimy intencjonalnie żadnych danych osobowych osób, które nie ukończyły 18 roku życia, ani nie zezwalamy im na korzystanie z Witryn. Jeżeli zauważymy, że gromadzimy dane osobowe osoby w wieku poniżej 18 lat, usuniemy je niezwłocznie. Jeśli masz powody, aby sądzić, że mogliśmy zgromadzić takie dane osobowe, prosimy o natychmiastowy kontakt bezpośrednio z Inspektorem Ochrony Danych.

§ 7 Ciasteczka Cookies

 1. Aby ułatwić korzystanie z naszej witryny, używamy „plików cookie”. Cookies to małe pliki tekstowe, które serwis internetowy umieszcza na dysku użytkownika lub w jego przeglądarce. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, „długość życia” ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową.
 2. Do czego używamy ciasteczek?

Ciasteczek używamy w celach:

 1. zapewnić Ci dostęp do usług jakich poszukujesz na naszych Witrynach,
 2. udoskonalać nasze Witryny i usługi,
 3. zapewnić bezpieczeństwo na naszych Witrynach,
 4. lepiej przedstawiać nasze usługi w celach marketingowych, korzystając z anonimowych i pseudonimizowanych danych,
 5. oraz jeżeli wyraziłeś na to dodatkową zgodę, w celu personalizowania dla Ciebie oferty i treści Witryn w szczególności poprzez remarketing.

3. W zależności od kryterium cookies można podzielić na różne rodzaje.

Ze względu na czas przez jaki cookies są umieszczone w Twoim urządzeniu końcowym wyróżniamy następujące rodzaje plików cookies:

 1. sesyjne – przechowywane są na Twoim telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym tj. np. telefonie, laptopie, czy tablecie, jednak tylko do czasu przebywania na naszej Witrynie, wyłączenia przeglądarki lub momentu wylogowania ze strony;
 2. stałe – przechowywane są na Twoim telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym tj. np. telefonie, laptopie, czy tablecie, jednak przez określony czas lub do momentu usunięcia ich przez Ciebie.

Ze względu na pochodzenie można wyróżnić następujące rodzaje ciasteczek:

 1. Cookies własne (first party cookies) – cookies umieszczane bezpośrednio przez nas kiedy odwiedzasz Witryny
 2. Cookies zewnętrzne (third-party cookies) Korzystając z naszych Witryn możesz otrzymywać ciasteczka pochodzące od współpracujących z nami podmiotów, które świadczą na naszą rzecz usługi.

Ze względu na niezbędność do realizacji usługi wyróżniamy cookies:

 1. Niezbędne – są absolutnie niezbędne do prawidłowego funkcjonowania witryny lub funkcjonalności z których chcesz skorzystać.
 2. Funkcjonalne – pozwalają nam na analizę w jaki sposób korzystasz z Witryny, np. w jakie linki klikasz i z jakich ustawień przeglądarki korzystasz,
 3. Reklamowe/biznesowe– pozwalają nam lepiej oceniać efektywność naszych działań reklamowych i marketingowych. Te ciasteczka pochodzą od naszych partnerów z których usług korzystamy w celu  analizowania i śledzenia odwiedzin Witryny i efektywności stosowanych reklam. Nie dzielimy się Twoimi danymi osobowymi z dostawcami tych usług za wyjątkiem danych zbieranych bezpośrednio przez ciasteczka reklamowe/biznesowe. Miej na uwadze, że dane zebrane w taki sposób mogą być połączone z danymi zebranymi w inny sposób przez naszych dostawców. Takie zewnętrzne przetwarzanie będzie podlegało politykom prywatności stosowanym przez naszych partnerów.

Poniżej znajdziesz opis ciasteczek z których korzystają nasze Witryny oraz jak możesz wyłączyć ich zastosowanie.

Nasze ciasteczka (ciasteczka niezbędne).

Ciasteczka te są ściśle związane z działaniem Witryny i pozwalają m.in. na prawidłowe wyświetlanie strony, logowanie się czy też umieszczanie zakupów w koszyku.

Opt-out: Możesz skonfigurować przeglądarkę w taki sposób aby nie wykorzystywała żadnych ciasteczek. Rezygnacja może mieć negatywny wpływ na działanie i funkcjonalności Witryny.

Zarządzanie plikami cookies – jak w praktyce wyrazić i cofnąć zgodę?

 1. Jeżeli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych do procesów uwierzytelnienia, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudniać, a w skrajnych wypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www
 2. W celu zarządzania ustawieniami cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową/system i postępuj zgodnie z instrukcjami

Internet Explorer

Mozilla Firefox

Chrome

Opera

Android

iOS

BlackBerry

Windows Phone

Google Analytics (ciasteczka funkcjonalne).

Nasze Witryny korzystają z usługi usługi Google Analytics świadczonej przez firmę Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google”). Google będzie analizować korzystanie z Witryny przez Ciebie, co pozwoli nam na ulepszenie Witryny. Informacje gromadzone przez Google w związku z korzystaniem z Witryny (np. odwiedzane podstrony, ustawienia językowe, wykorzystywane systemy operacyjne) będą przesyłane do serwera Google zlokalizowanego w USA, gdzie będą one przechowywane i analizowane. Odpowiednie wyniki będą następnie nam udostępniane w postaci zanonimizowanej. Zbierana dane nie będą kojarzone z Twoim pełnym adresem IP w ramach tego procesu. Uaktywniliśmy funkcję anonimizacji adresów IP oferowaną przez Google, która usunie ostatnich 8 cyfr (typ IPv4) lub ostatnich 80 bitów (typ IPv6) z Twojego adresu IP. Ponadto, Google jest organizacją certyfikowaną na mocy zawartej pomiędzy UE i USA umową o ochronie poufności (EU-US Privacy Shield), co gwarantuje utrzymanie odpowiedniego poziomu ochrony danych w odniesieniu do przetwarzania danych przez Google w USA. Dodatkowe informacje o usłudze Google Analytics są dostępne na stronach Google Analytics Terms of Use (warunki korzystania z usługi), Privacy and Data Protection Guidelines of Google Analytics (zasady prywatności i ochrony danych) oraz Google Privacy Policy (regulamin prywatności).

Opt-out: Możesz ściągnąć i zainstalować w przeglądarce plugin pozwalający na wyłączenie ciasteczek Google Analytics. Plugin dostępny jest pod linkiem.

Facebook Pixel

Nasze Witryny korzystają z usługi Facebook Pixel zapewnianej przez Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA (“Facebook”). Usługa ta pozwala nam na śledzenie Twojego zachowania po tym jak zobaczyłeś albo kliknąłeś w reklamę pochodzącą Facebooka. Ta usługa jest zaprojektowana w sposób pozwalający na ocenę wpływu reklam pochodzących z Facebooka w celach statystycznych i badaniu rynku, i pomaga nam w ulepszaniu naszych przyszłych reklam. Dane zbierane w ten sposób są anonimowe i nie pozwalają na ustalenie Twojej tożsamości. Dane te są jednak gromadzone i przetwarzane przez Facebooka i mogą być łączone z Twoim facebookowym profilem, a następnie wykorzystane przez Facebooka w jego własnych celach reklamowych na zasadach określonych w Polityce Prywatności Facebooka dostępnej tutaj. W związku z Facebook Pixel na Twoim urządzeniu może zostać umieszczone ciasteczko.

Opt-out: W celu wyłączenia Facebook Pixel kliknij w link Opt-out.

Informacje dodatkowe.

Dodatkowe informacje na temat plików cookies i innych technologii można znaleźć m.in. pod adresem wszystkoociasteczkach.pl, youronlinechoices.com lub w sekcji Pomoc w menu przeglądarki internetowej.

O uzyskanie dodatkowych informacji może również zwróci się bezpośrednio do nas lub naszego Inspektora Ochrony Danych.

Zmiany Polityki Prywatności i Cookies.

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany i aktualizacji niniejszej Polityki Prywatności i Cookies. O wszelkich zmianach poinformujemy bezzwłocznie użytkowników Witryn

– wykonywania obowiązków wynikających z umowy; 

– w którym przepisy nakazują przechowywać Pani/Pana dane; 

– w którym ADO może ponieść konsekwencje prawne niewykonania obowiązku 

§ 8 Logi serwera

Korzystanie ze strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest strona. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera.

Logi obejmują m.in. Twój adres IP, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym z jakiego korzystasz. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze.

Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze strony i nie są wykorzystywane przez nas w celu Twojej identyfikacji.

Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania stroną, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.

Data wejścia w życie niniejszej Polityki Prywatności i Cookies: 28 maja 2018 r.