KALKULATOR IDEALNEJ MASY CIAŁA WG. BROCKA

Płeć
wzrost (cm)Ile powinna wynosić idealna masa ciała?

To pytanie bardzo często pada w gabinecie dietetycznym i pewnie nie jeden z Was się nad tym zastanawiał…

Czy istnieje sposób na obliczenie idealnej masy ciała?

Istnieje kilka sposobów na obliczanie idealnej masy ciała.Jednym z nich jest wzór na idealną masę ciała wg. BROCKA.
Pomiaru dokonuje się na podstawie wpisania w oznaczone pola wzrostu (w cm) i zaznaczenia płci.

Co oznacza wynik?

Wynik wskazuje ile powinieneś ważyć. Należy pamiętać, że jest to wartość orientacyjna.

Uwaga!
Często osoby aktywne fizycznie o wysokiej masie mięśniowej według formuł obliczeniowych klasyfikowane są jako osoby z nadwagą. Wzory na idealną wagę są zatem najbardziej miarodajne dla osób o przeciętnej budowie ciała. Przyjmuje się, że wzór Broca jest miarodajny dla osób o wzroście nie mniejszym niż 160 cm i nie większym niż 190 cm.

Ciekawostka

Podczas badań prowadzonych przez francuskiego lekarza Pierre’a Broca na żołnierzach w XIX wieku zauważono zależność, według której przeciętnie masa ciała badanych stanowiła wartość wzrostu w cm – 100. Wzór ten został na przestrzeni lat udoskonalony przez dietetyków, w wyniku czego w przypadku młodych kobiet obliczoną różnicę zmiejszamy o 10%, a w przypadku młodych mężczyzn o 5%.